Inbjudan av talare till "22nd Griboi Conference", Uppsala, 10- 12 maj 2012

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2011-12-31

Projektledare: Jöns Hilborn

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 100 000 SEK

DEN PLANERADE KONFERENSENS NAMN OCH PLATS: Griboi och UppsalaTIDPUNKT FÖR KONFERENSEN: 10-12 maj, 2012 KORT MOTIVERING AV KONFERENSEN Sverige har år 2012 för första gången blivit utsett som värdland för det internationella symposium som planeras hållas i Uppsala. Konferensen är interdisciplinär med internationellt ledande forskare inom naturvetenskap med användande kliniker och industri. Betydelsefullt är att den sammanför internationell expertis för att skaffa ny kunskap och utbyta erfarenheter inom området injecerbara biomaterial. Många skador och sjukdommar kräver regenerering eller implantation av ben. Ben läker vanligen av sig själv, men läkning är problematiskt för mer än 20% av alla frakturer. Långsam läkning i långa ben och stora benförlust som orsakas av trauma, cancer eller benskörhet är exempel på vanliga problem. Globalt orsakar bendefekter nära 18 miljarder euro kostnader för samhället varje år med en 12-15% årlig ökning. Kostnaden är större än ex. cancer och kardiovaskulära problem. Utveckling av injicerbara material som kan ersätta bentransplantat har därför blivit ett intensivt forskningsområde som väntas växa mycket snabbt under de närmaste tio åren. Här ersätts öppen kirurgi med minimalt invasiva tekniker som kan minska lidande, kostnader och tillåta behandlingar som idag inte är möjliga. KONFERENSENS WEBBADRESS: http://griboi2012.hemsida24.se/