Att skapa en fosterländsk historia. Adolf Ludvig Stjerneld som kulturarvsproducent, museigrundare, samlare och historieförfalskare.

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2013-12-31

Projektledare: Per Widén

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 716 000 SEK

"haha, där har du nog gått på Stjerneld". Det fick litteraturvetaren Ingemar Carlsson höra när han fick reda på att det uppseendeväckande dokumentet om förspelet till hattarnas ryska krig var en förfalskning. Han är inte ensam om att ha lurats av A. L. Stjernelds (1755-1835) många förfalskningar. Som Carlsson konstaterar är Stjerneld "en förfalskare av internationella mått, ändå bara delvis framdragen ur skumrasket". Bara detta är skäl nog att motivera en utförlig undersökning. Men till skillnad från andra historieförfalskare stannade hans verksamhet inte vid att förfalska historiska dokument. Istället finns knutet till Stjerneld en rik kulturarvsproduktion där förfalskningar står sida vid sida med nyskapande museiidéer och ett starkt engagemang för bevarandet av historiska dokument och monument. Under decennierna efter 1800 var han drivande i bildandet av både världens första nationella porträttgalleri (på Gripsholms slott) och Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Han deltog också i Vitterhetsakademins arbete och var en av dem som fick riksantikvarieämbetet att återuppta sina fornminnesinventeringar. Projektet har tre syften: - att undersöka den kulturarvsproduktion som A. L. Stjerneld stod för. - bidra till att belysa Stjernelds förfalskningar och tillrättalägganden som historiska problem. - att genom denna kulturarvsproduktion undersöka Stjernelds historiesyn och sätta in den i ett nationellt och internationellt sammanhang.