Utvecklande av ett ramverk för kompetenser för utvärdering av IT-utbildningar

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2011-12-31

Projektledare: Åsa Cajander

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 38 000 SEK

Individers utveckling är möjligtvis den mest central uppgiften för ett utbildningssystem, och det gäller inte minst utveckling av vad som kan kallas professionell kompetens. Det är viktigt att vi förstår vad dessa kompetenser består av och vilka kompetenser som är viktiga för studenternas framtida arbete. Denna förståelse är en väsentlig förutsättning för att skapa utbildningar som gagnar samhällets framåtskridande och stärker den tekniska utvecklingen. Målet med gästforskarvistelsen är således att ta fram ett teoretiskt ramverk för kompetenser inom ramen för IT-utbildningar. Detta ramverk skulle dessutom ge möjlighet att jämföra IT-utbildningar och utvärdera dessa med avseende på kompetenser. Gästforskarvistelsen är av central betydelse för forskningen inom området. De båda forskargrupperna är ledande inom området, och det gemensamma ramverket som vistelsen resulterar i har stor betydelse för framtida samarbete. Med en gemensam förståelse och teorigrund kommer vi att kunna bidra till bättre utbildningar inom IT. Tid för vistelsen: 2012-02-20 till 2012-03-31