Europeiskt medborgarskap: 20 års integrationsarbete och framtidens utmaningar

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Patricia Mindus

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 157 500 SEK

År 2012 är det 20 år sedan Maastricht fördraget införde unionsmedborgarskapet som hyllats som världens första postnationella medborgarskap trots att det är ett komplement till de nationella medborgarskapen. EU-medborgaren åtnjuter en rad rättigheter som utökats, förändrats och omtolkats, mot bakgrund av författningsprocessen. Har man levt upp till tidigare förväntningar? Vilka problem möter medborgaren idag och hur kan de lösas på bästa sätt? Vilka utmaningar väntar imorgon? Konferensen utvärderar hur unionsmedborgarskapet utvecklats under 20 år (1992-2012) på grundval av en hypotes om hur medborgarskap tolkas, med hänsyn till dess motsatsförhållande till utanförskap i olika bemärkelser: politiskt, socialt och rättsligt. Konferensen är utformad för att belysa tidigare outforskad växelverkan mellan dessa olika dimensioner för att klarlägga hur den rättsliga samhörigheten påverkar den folkrättsliga och den statsrättsliga dimensionen av medborgarrätten. Därmed kastas nytt ljus på en rad grundläggande antaganden inom rättsvetenskapen som angår relationen mellan stat och individ. Olika reformförslag granskas som lagts fram för att understödja den fria rörligheten samt det demokratiska företrädandet i EU. Namn: European Citizenship - Twenty Years On. Plats: Uppsala Universitet, i samarbete med Stockholms Universitet (Juridikum). Tidpunkt för konferensen: November 2012. Konferensens webbadress: www.eucitizenship.se (icke aktiverad)