Flödeshastigheter och mobilisering av flera kolnanorör i porösa media under dynamisk mättnad förändring

Tidsperiod: 2012-04-20 till 2012-12-31

Projektledare: Prabhaka Sharma

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 24 000 SEK

Nanoteknologi är en av de viktigaste teknikerna i detta århundrade och det frammanar en ny industriell revolution. Carbon Nanotube (CNT) är viktiga till verkade nanopartiklar med unika och välgörande egenskaper. Som ett resultat har CNT använts i ett brett spektrum av kommersiella produkter, bland annat elektronik, optiska, kosmetika, och biomedicinsk teknik produkter som leder till avyttring i den miljön naturen. Litteraturstudier har undersökt rörlighet av CNT. Men CNT förflyttningen här jorden är torr eller när vattenmängden växlar har inte undersökts än. Den har studien undersöker förflyttningen av Multi-walled CNT (MCNT) i upprepade cykler av vätning och torkning med varierande flöden och jonstyrka av inflödet. Uppsugning-dränering-uppsugning tyder på att MCNT förflyttningen en ökade med ökad flödeshastighet. MCNT förflyttningen skedde endast med första vid uppsugningen på låga jonstyrkor medan mindre förflyttningen hände för högre jonstyrkor inflödes lösning och MCNT observerades i utflödets lösningen i den andra uppsugnings cykeln med låg jonstyrke lösning. Denna iakttagelse var troligen på grund av förändringen i attraktions- krafter mellan MCNT och sand på ytan.