Detektion av veterinärmedicinskt relevanta patogener i en chip-baserad magnetisk sensor med hjälp av volymsförstärkta magnetiska

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Mattias Strömberg

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 6 556 000 SEK

Det finns ett ökande behov inom samhälle, industri och akademi att utveckla nya enkla, snabba och billiga diagnostiska tester som kan användas för point-of-care diagnostik av sjukdomar. Detektionsprinciper baserade på magnetisk utläsning d.v.s. på användandet av magnetiska nanopartiklar (pärlor) utgör potentiella plattformar för sådana test. Vidare är det fördelaktigt att integrera alla steg i testet (provberedning, märkning och utläsning) i en chipbaserad enhet vilket benämns lab-on-a-chip. Under min tid som doktorand och forskare har jag utvecklat en ny magnetisk biosensormetod för detektion av olika DNA-målmolekyler som bygger på ändringar i Brownskt relaxationsbeteende för DNA-funktionaliserade pärlor när pärlorna binder till stora DNA-nystan uppbyggda av en lång enkelsträng av DNA med repeterande sekvens. Det föreslagna projektet syftar till att finna metoder att implementera ovan nämnda biosensorprincip i en miniatyriserad och chipbaserad magnetisk sensor, s.k. mikro-Hall-sensor, och därefter koppla iho