Open Innovation Day 2012

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-06-20

Projektledare: Håkan Ozan

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 50 000 SEK

Open Innovation Day 2012