Ansökan om resebidrag till konferensen: "The European Conference on Educational Research 2012" i Cádiz, Spanien från 18 till 21

Tidsperiod: 2012-06-01 till 2012-12-31

Projektledare: Maria Ojala

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 16 000 SEK

Detta är en ansökan om medel för att delta vid konferensen: "The European Conference on Educational Research 2012" i i Cádiz, Spanien. Konferensen pågår under perioden 18 - 21 september. Jag har fått ett bidrag accepterat för muntlig presentation. Syftet med deltagandet på konferensen är dels att presentera min egen forskning om unga människor och deras miljöengagemang och dels att skapa internationella kontakter med forskare inom fältet utbildning för hållbar utveckling. Jag ansöker om medel för konferensavgiften, hotell, samt resekostnader. Studien är en del av mitt forskarassistentprojekt som finansieras av Formas och där INGA konferensmedel ingår. Titeln på presentationen är: "The importance of emotions and emotion regulating strategies in the process of learning about global climate change"