Ansökan om resebidrag till den internationella konferensen: Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development o

Tidsperiod: 2012-08-27 till 2012-12-31

Projektledare: Maria Ojala

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 11 000 SEK

Detta är en ansökan om medel för att delta vid den internationella konferensen: Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues i Umeå, Sverige. Konferensen pågår under perioden 9-11 Oktober. Jag har fått ett bidrag accepterat för muntlig presentation/artikel presentation. Syftet med deltagandet på konferensen är dels att presentera min egen forskning om unga människor och deras miljöengagemang och dels att skapa internationella kontakter med forskare inom fältet utbildning för hållbar utveckling. Jag ansöker om medel för konferensavgiften, hotell, samt resekostnader. Studien är en del av mitt forskarassistentprojekt som finansieras av Formas och där INGA konferensmedel ingår. Titeln på presentationen är: Emotional awareness: On the importance of including emotional aspects in education for sustainable development (ESD)