Urfolks- och feministiska angreppssätt på teknovetenskap: kroppar, röster och dekolonialisering i kropps-, land- och vattenskap

Tidsperiod: 2012-10-01 till 2012-12-31

Projektledare: May-Brit Öhman, May-Britt Öhman

Medarbetare: Camilla Sandström, Åsa Virdi Kroik

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 27 000 SEK

DAMMED: Vattenkraft framställs ofta i samtida diskussioner kring klimatförändringar som en miljövänlig och förnybar energikälla. Dock har det sedan lång tid tillbaka påvisats att även denna energikälla på ett flertal sätt påverkan miljön negativt. Samtidigt är det en åldrande teknik som nu konfronteras med klimatförändringar, vilket resulterar i ökade risker för såväl människor som miljö och därmed innebär avsteg från en hållbar utveckling. Det övergripande syftet för detta supradisciplinära och genusvetenskapliga projekt är att analysera de sociotekniska aspekterna av säkerhet och risk i förhållande till stora dammar. Detta görs utifrån integrerad samverkan mellan teknik- och vetenskapshistoria; statsvetenskap; genus, teknik och organisation samt mark- och vattenresurs management, där det supradisciplinära innebär att vi förutom våra egna discipliner söker involvera perspektiv från andra vetenskapliga fält, professionell expertis såväl som lokal kunskap. Utifrån främst kvalitativ forskning samt genom samverkan med nationella, lokala och regionala aktörer, söker vi efter brytningar mellan olika grundläggande frågeställningar och möjligheten att forma en så kallad "adaptiv kapacitet" för att analysera och hantera riskeroch frågor om säkerhet och hållbar utveckling på olika nivåer, för olika individer och aktörer. Målet är att formulera nya visioner - grundade i supradisciplinära samtal - om dammsäkerhet och utifrån dessa utveckla nya metoder för utbildning och information.