Digitalisering av Thunbergs botaniska samling

Tidsperiod: 2013-09-01 till 2015-08-31

Projektledare: Stefan Ekman

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 227 650 SEK

Syfte och mål: Inom biologin styrs vetenskaplig namnsättning av ´typer´, bevarade exemplar som oftast granskats av den forskare som skapade namnen. Carl Peter Thunberg, elev till Linné, besökte Japan 1775-76 och samlade och namngav ett stort antal växter. Dessa bevaras numera på Evolutionsmuseet i Uppsala. Dessa har varit dåligt undersökta och svårtillgängliga för japanska forskare och därför genomförde vi ett projekt, vars mål var att tillgängliggöra högupplösta bilder av alla Thunbergs japanska växter samt undersöka huruvida typernas identitet överensstämmer med nuvarande namnskick Förväntade effekter och resultat: Projektets konkreta utfall är en websajt med en inbäddad sökbar databas över alla japanska växter i Thunbergs herbarium, inklusive högupplösta bilder och alla tillgängliga metadata. Typexemplarens identitet har kontrollerats mot nuvarande namnskick så långt expertkunskaper har varit tillgängliga. Vidare undersökningar av Thunbergs japanska herbarieexemplar kommer att bli nödvändiga efterhand som kunskaperna om växternas klassificering förbättras. Sådana undersökningar underlättas nu starkt av databasens existens, där bilderna när som helst kan granskas av forskare. Upplägg och genomförande: Projektet grundar sig på ett nära samarbete mellan Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet och National Museum of Nature and Science i Tsukuba i Japan. Tillsammans har vi inventerat och scannat samtliga av Thunbergs japanska växter, granskat exemplarens identitet och byggt databasen för att bäst uppfylla forskarsamhällets behov.