Avtal VR-SNIC

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Hans Karlsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 483 500 000 SEK

Utbetalning år 2012-2017 samt kompletterande bidrag under perioden 2014-2017.