Ewa Balicka-Witakowska, Ethiopian Churches: The Gännätä Maryam

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Balicka-Witakowska Ewa Maria, Ewa Balicka-Witakowska, Ewa Maria Balicka-Witakowska

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 47 000 SEK

Boken, som ingår i en fristående serie Etiopiska kyrkor och baserar på min forskning bedriven inom ramar för ett VR-projekt, är en monografi över Gännätä Maryam, en 1200-talets klipp-kyrka som hade anknytning till kung Yekuno Amlak (1270-85), en gestalt med avgörande betydelse för Etiopiens politisk och ekonomisk utveckling under många århundraden. Byggnaden, vars arkitektoniska utformning anpassades till ändrade liturgiska behov i samband med dess förvandling från en monastisk till en kunglig kyrka är rikligt dekorerad med väggmålningar försedda med inskriptioner skrivna i etiopiska klassiska språket ge?ez och bevarar en handskriftsamlig som innehåller bl.a. en hittills okänd levnadsbeskrivning av kungen. Följaktligen kan kyrkans ses som en historisk mångfacetterat dokument och som sådant undersöktes under projektets gång. För att på ett rätt sätt presentera denna typ av forskning i en bok behöver man inkludera ett stort antal illustrationer. De ska visa framför allt fresker från Gännätä Maryam kyrkan (c. 100 scener) samt från två andra kyrkor som tillskrivs samma målarstuga. Utöver detta tänker jag göra ett tillägg för översättningen av Yekuno Amlaks vita i form av fotograferad text (138 folios=67 bilder) i stället för att skriva av dem. Denna typ av material kräver en noggrann bearbetning i photoshop av en specialist för att bemöta utgivarens kvalitékrav. Detta gäller speciellt Gännätä Maryams fresker som under århundrades lopp urblektes och delvis förstördes.