Inbjudan av talare till "Elfte internationella symposiet för matematisk morfologi", Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, 27 - 29 maj 2013

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Gunilla Borgefors

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 60 000 SEK

Centrum för bildanalys i Uppsala har fått äran att arrangera den elfte konferensen i serien "International Symposium on Mathematical Morphology" (ISMM). Matematisk morfologi är en gren av den tillämpade matematiken som skapats speciellt för analys av flerdimensionella data, det vill säga bilder i vid bemärkelse. Konferensen äger rum 27-29 maj 2013 i Ångströmlaboratoriet. Baserat på tidigare upplagor av konferensen räknar vi med ungefär 100 deltagare, varav 90 från andra länder. ISMM har genom åren arrangerats över hela världen men aldrig förr i Norden. Konferensens hemsida är ismm.cb.uu.se. Såsom i de flesta fall inom vårt vetenskapsområde kommer inskickade bidrag till konferensen att granskas av tre meriterade forskare för att säkerställa bidragens kvalitet. De godkända bidragen kommer att publiceras av Springer Verlag i deras datavetenskapliga bokserie Lecture Notes in Computer Science. Vi planerar dessutom att ha tre toppforskare inom området som inbjudna talare. Konferensen sponsras av "International Association for Pattern Recognition". Två av de inbjudna forskarna är Prof. Christine Voiron-Canicio vid universitet Nice Sophia-Antipolis i Frankrike och Prof. Bhabatosh Chanda vid Indian Statistical Institute i Kolkata i Indien. Voiron-Canicio är expert på tillämpningar av matematisk morfologi inom geografi och Chanda på teori för digital bildanalys och datorseende. För dessa två söker vi bidrag.