WLCG 2012 - 2017

Tidsperiod: 2012-12-01 till 2017-12-31

Projektledare: Hans Karlsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 701 000 SEK

WLCG 2012 - 2017