Svenskt deltagande i WLCG 2016-2017 (driftsbidrag). Dnr: 822-2012-7075.

Tidsperiod: 2012-12-01 till 2017-12-31

Projektledare: Hans Karlsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 25 570 000 SEK

Svenskt deltagande i WLCG 2016-2017 (driftsbidrag). Dnr: 822-2012-7075.