Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens fiskar

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Josefin Sundin

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 121 923 SEK

När koldioxidhalten i atmosfären ökar absorberas mer koldioxid av havsytan, vattnet blir då surare av kolsyran som bildas. Havens buffrande förmåga har tidigare trotts omöjliggöra försurning, men nu vet vi att försurning pågår. Enligt IPCC kan världshaven bli 150 % surare år 2100 jämfört med pre-industrialismen. Havsförsurning som forskningsområde är nytt, men redan har alvarliga effekter på marina organismer observerats. Nyligen har det framkommit att även fiskar kan vara känsliga för havsförsurning. Det är dock föga känt om fiskar i tempererade vatten påverkas, då man forskat på tropiska arter. Det är också dåligt undersökt om effekten av havsförsurning varierar mellan marin- och brackvattenmiljöer, trots att vattnets koldioxid-absorberande kapacitet är kopplat till salthalt. Om kommersiellt viktiga Östersjöarter är känsliga för havsförsurning kan det leda till en minskning med 30 % av det maximala uttaget. Syftet med projekt är att ta reda på om ägg och yngelutveckling hos kommersiellt viktiga arter påverk