Vetenskapsfestivalen SciFest. Prova-på-forskning för skolelever och allmänhet genom interaktiva workshops inom naturvetenskap oc

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Tobias Blom

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 75 000 SEK

Vetenskapsfestivalen SciFest, 28 februari-1 mars 2014, i Uppsala är ett relativt nytt koncept med ursprung från Sydafrika som syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos skolelever och allmänheten. Lärare vid grund- och gymnasieskolor bokar in sina klasser vid interaktiva workshops där eleverna får prova på forskning under ledning av professorer, doktorander, företagsrepresentanter och personal från andra organisationer. Lärarna väljer vilka workshops som klasserna besöker och har även möjlighet att diskutera med forskare, ta del av vetenskapsshower, musik och föreläsningar. Temat är ?hållbar energi? vilket kommer att belysas genom bland annat aktiviteter som handlar om hållbar utveckling, forskning, utveckling och tillverkning av solceller, självförsörjande lokaler/byggnader mm. Skolor kan även medverka genom att anordna en egen workshop för valfri målgrupp och på så vis exponera sin egen verksamhet och marknadsföra sig. All medverkan vid SciFest är kostnadsfri. En kort video om SciFest 2013 finns här: www.scifest.se. Sista dagen för SciFest är tillägnad allmänheten får ta del av alla workshops och andra aktiviteter. 2013 besökte sammanlagt 3300 personer SciFest under två dagar. SciFest är en utmärkt plattform för universitet, företag, kommuner, (fri-)skolor m.fl. att samverka med barn, ungdomar och allmänhet. De organisationer som står bakom SciFest är Uppsala universitet, Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Destination Uppsala och Regionförbundet.