EUREKA Eurostars E!8320 NuGel, Uppsala Universitet

Tidsperiod: 2013-08-21 till 2016-10-30

Projektledare: Håkan Engqvist

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 214 808 SEK

Syfte och mål: NuGel´s mål är att utveckla en teknologi som underlättar vid rengöring kring dentala implantat vid peri-implantit och därmed förbereda för återväxt av ben runt implantat. Systemet kombinerar en bakteriedödande gel med en ljusanordning för att öka den antibakteriella effekten. Omfattande tester och optimering av systemet visade att systemet var effektivt i att eliminera bakterier från tandimplantatytor, även om extraeffekten från ljuskällan inte var lika stor som initialt predikterat. Kommersialisering planeras efter kliniska prövningar. Förväntade effekter och resultat: Syftet med projektet var att ta fram en prototyp som är säker och lätt att använda och effektiv vid rengöring av dentala implantat, och eventuellt inleda kliniska prövningarna i slutet av 3-års perioden. Ett prototypsystem har utvecklats och testats på bakterier, men har ännu inte gått till klinisk prövning. Projektet har resulterat i vetenskapliga publikationer och presentationer på konferenser samt att deltagande företag har fått viktig information för framtida kommersialisering av rengöringssystemet. Upplägg och genomförande: Projektet har drivits som en FoU värdekedja via formulering/design bänktest, djurstudier, till kliniska pilotstudier. Detta tillvägagångssätt visade sig vara mycket effektivt för fastställandet av styrkor och svagheter hos komponenterna i bakteriedödande gel / ljusanordningssystem, vilket underlättade optimeringen av de ingående komponenterna. En stor del av projektets framgång kan tillskrivas utmärkt samordning och samarbete mellan de fyra partner i projektet, både akademiska och SMEs, i Sverige och i Norge.