Ny LIGBT med banbrytande prestanda

Tidsperiod: 2013-11-25 till 2018-06-30

Projektledare: Jörgen Olsson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 600 000 SEK

Syfte och mål: Ny unik komponentidé har undersökts och vidareutvecklats med målet att leverera bandbrytande prestanda för kiselbaserad RF-teknologi. En latchfri LIGBT har tillverkats på kommersiellt foundry i SOI-teknik. Förväntade effekter och resultat: Banbrytande prestanda med 10x högre ström och effekttäthet jämför med kommersiell kisel LDMOS och LIGBT i samma spänningsområden Upplägg och genomförande: Projektet har varit ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU) och Comheat Microwave AB (CM). Nytt komponentkoncept har patenterats och förts över på kommersiellt foundry. Komponentprototyper utvärderade tillsammans med potentiella kunder.Projektet har förlängts i tid med 1,5 år, främst p g a långa ledtider på foundry.