Att förklara proteinsyntesen i mykobakterier med hög effekt för riktad läkemedelsutveckling (Beviljad ansökan överförd från Vinnova med dnr 2013-02072)

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Suparna Sanyal

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 900 000 SEK

Att förklara proteinsyntesen i mykobakterier med hög effekt för riktad läkemedelsutveckling (Beviljad ansökan överförd från Vinnova med dnr 2013-02072)