Svenskt deltagande i PRACE 2016-2017 (driftsbidrag). Dnr: 823-2013-7686.

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Hans Karlsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 57 000 000 SEK

Svenskt deltagande i PRACE 2016-2017 (driftsbidrag). Dnr: 823-2013-7686.