Formning av trä: Ingenjörsverktyg för design av morgondagens träfiberbaserade kompositmaterial

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Per Isaksson

Medarbetare: Stig Bardage, Cris L. Luengo Hendriks, Kristoffer Segerholm

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 101 000 SEK

Till skillnad från många andra konstruktionsmaterial är träfiberbaserade kompositmaterial tillverkade av en förnybar resurs. Tidiga generationer av sådana kompositer finns tillgängliga, men eftersom de är fuktkänsliga och har dåliga mekaniska egenskaper är de inte lämpliga för bärande konstruktioner. Vi vill använda röntgenmikrotomografi, bildanalys, mikromekaniska experiment och flerskalig materialmodellering för att förstå sambandet mellan råmaterial, mikrostruktur och mekaniska egenskaper för att väsentligen förbättra materialens egenskaper.Projektet syftar till att: -Utveckla flerskaliga beräkningsmodeller av träfiberbaserade kompositmaterial för att överbrygga längdskalor för olika fysiska mekanismer, t ex brott, fukt och värmeflöde-Att skräddarsy tillverkningsprocessen för dessa material för utvärdering med bildanalys och mekanisk provning-Utveckla bildanalysmetoder för att understödja och uppskatta materialegenskaper till beräkningsmodeller-Tillhandahålla branschen med ingenjörverktyg för att konstruera, utforma och skräddarsy dessa material till specifika krav och ändamålResultat i projektet betyder ett genombrott för modern konstruktion av avancerade träbfiberbaserade kompositmaterial som för närvarande har hög efterfrågan av svensk skogsindustri. Forskningen kommer direkt till nytta för svensk byggnads-, flyg- och fordonsindustri där avancerade och hållbara lättviktsbiomaterial är de främsta materialvalen för nya strukturella komponenter.