Avancerade metoder för tillförlitlig och kostnadseffektiv bildanalys inom life science

Tidsperiod: 2014-08-01 till 2018-04-30

Projektledare: Natasa Sladoje

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 314 310 SEK

Syfte och mål: Projektet har påtagligt stärkt min akademiska karriär. Det har gett ett flertal möjligheter för mig att vidareutveckla min teoretiska forskning i bildanalys och att applicera den i behovsdrivna verkliga tillämpningar som är relevanta för biomedicinsk industri och vård i Sverige. Jag har utvecklat mina projektstyrnings och ledarskapsfärdigheter, etablerat en egen forskningsgrupp vid Uppsala universitet, samt utökat och breddat mitt tvärvetenskapliga kontaktnät. Jag har presenterat mina forskningsresultat och samtidigt definierat nya utmanande vetenskapliga mål. Förväntade effekter och resultat: Projektet har gett ett starkt stöd för min vetenskapliga karriär och bidragit till att etablera mig som projektledare på en internationell nivå. Den har lett till en breddning av min forskningsprofil. Samarbeten med forskare från Uppsala universitet, svenska företag (Vironova, Protracer) och vårdsektorn har stärkt min erfarenhet av behovsdriven forskning. Medverkan i ledarskapskurser och vetenskapliga fora har bidragit till min kompetens som gruppledare. Jag har aktivt bidragit med min kunskap och erfarenhet till ett flertal beviljade forskningsprojekt. Upplägg och genomförande: Jag lyckades väl att identifiera behoven och fann en lämplig strategi för att nå projektets mål. Jag uppskattar de olika nätverk vid UU som har hjälpt mig att förfina mina mål och ytterligare förbättra mina karriärutvecklingsstrategier. Den dynamiska miljön av forskare av internationell toppklass som jag har arbetet i har genererat ömsesidigt utbyte av erfarenhet och kunskap och har lett till ny spännande forskningsresultat. Jag har fått ett antal möjligheter att utveckla mina mjuka kompetenser. Jag har erbjudits högre akademiska tjänster både vid Novi Sad och Uppsala universitet.