Förändrade djurkroppar: avelsstrategier som svar på miljömässiga, ekonomiska och sociala förändringar

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Jacob Bull

Medarbetare: Helena Nordström Källström, Camilla Eriksson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 154 000 SEK

Djur används ofta som indikatorer på miljöns kvalitet. Till exempel anses mängden fisk, oavsett om det är frånvaro av eller överskott av en viss art, vara en indikator på ekosystemets robusthet. I det här projektet använder vi vissa djurarter som ?språkrör? för vidare relationer, såsom hur mjölkkors förändrade kroppar är ett svar mot olika socioekonomiska förutsättningar och politiska narrativ. Vi använder oss därmed av en metodologi där djuret ses som ett förkroppsligande av miljömässiga förutsättningar, och som en manifestation av förändrad markanvändning eller politik. Vi kommer att undersöka hur avelsstrategier, teknologier och praktiker ger indikationer på hur lantbrukare och lantbruket svarar mot förändrade förutsättningar för jordbruket. Särskild fokus kommer att läggas på hur de här förändringarna skapar djurs kroppar.Genom att studera hur miljömässiga, ekonomiska och sociala krafter driver förändring kommer projektet att använda sig av tre fall som illustrerar hur lantbruket har svarat, och kan k