SAME14: Internationellt Symposium om Akvatisk Mikrobiell Ekologi, Uppsala, Sverige 23-28 Aug 2015

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Stefan Bertilsson

Medarbetare: Agneta Andersson, Eva Lindström, Stina Drakare, Jarone Pinhassi, David Bastviken, Karin Troell

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 130 000 SEK

Efter SAME-13, den mycket framgångsrika första EMBO konferensen inom akvatisk mikrobiell ekologi, förlagd till Stresa, och med bakgrund av en 20-årig tradition av SAME-symposier, kommer 2015 års möte i denna seria att anordnas i Uppsala. Dessa konferenser har utvecklats till ett av de mest centrala och uppskattade forskarmötena inom akvatisk mikrobiell ekologi, och attraherar en multidisciplinär samling delegater med gemensamt och stort intresse av mikrobiell ekologi, mångfald, evolution och funktion i akvatiska system från sjöa till hav. Under konferensen kommer frågeställningar och upptäckter inom detta fält presenteras och diskuteras och formatet främjar informationsutbyte och gränsöverskridande diskussioner mellan discipliner, karriärsstadier och nationaliteter. Inbjudna talare och keynotes, såväl etablerade som yngre forskare, kommer att presentera och diskutera nya upptäckter. Dessa kommer att visa på forskningsfronten inom ett brett spektrum av ämnen inom akvatisk mikrobiolologi, alltifrån mikrobiella interaktioner till mångfald och mikrobiellt drivna biogeokemiska processer i olika akvatiska system med tillämpningar inom förvaltning av akvatiska resurser, klimatförändringar och miljösäkerhet och hälsa. Deltagande från studenter och yngre forskare kommer särskilt att uppmuntras och stödjas. Uppsala Universitet, ett tongivande Svenskt Universitet med stark profil inom livsvetenskaperna kommer att stå värd för konferensen.