Ansökan från Megan Mayo inom programmet Graduate Research Opportunities Worldwide

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Hans Ellegren

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 55 380 SEK

Ansökan från Megan Mayo inom programmet Graduate Research Opportunities Worldwide