Development of an advanced millimeter-wave front-end for use in medical sensing

Tidsperiod: 2014-11-25 till 2015-05-29

Projektledare: Anders Rydberg

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 395 000 SEK

Syfte och mål: Antalet människor som lever med diabetes ökar och förväntas överstiga 500M människor i världen 2018. Ett glukostest är fortfarande idag både invasivt och inte helt smärtfritt. Utvecklingen inom detektionsteknik baserad på millimetervågor möjliggör nya tillämpningar inom medicin. Ascilion i samarbete med Mikrovågsgruppen på Uppsala Universitet har designat och påbörjat tillverkningen av en mikrovågsbaserad glukossensor. Detta koncept har potential att underlätta den övergripande glukosanalysen och rapporteringen för klinisk och egenkontroll inom diabetesvården. Förväntade effekter och resultat: Detta projekt visar potentialen av glukossensorer som använder mm-vågor. Genomförandet av detta projekt öppnar nya perspektiv mot miniatyrisering och kommersialisering. Publicerbara resultat erhölls inom projektet. Dessa resultat kommer publiceras i ett antal publikationer efter projektets avslutande. Upplägg och genomförande: Projektet har involverat två partners: Uppsala Universitet (UU) och Ascilion AB. Det koordinerades av Dr. Dragos Dancila, forskare i Prof. Anders Rydbergs mikrovågsgrupp. Det starka samarbetet mellan UU och Ascilion har underlättat kunskapsöverföring från forskningsinstitut till företag. Den framgångsrika demonstrationen som utförts i projektet öppnar nya perspektiv mot miniatyrisering och kommersialisering.