Djupare förståelse av miRNA i modellsjukdomar för autoimmunitet och neuromuskulär transmission

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Anna Rostedt Punga

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 550 000 SEK

Djupare förståelse av miRNA i modellsjukdomar för autoimmunitet och neuromuskulär transmission