Klimateffekter på struktur och processer i akvatiska samhällen

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Peter Eklöv

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 000 000 SEK

Observationer av klimatförändringar på storleksstrukturerade organismer visar att vi kan förvänta oss stora effekter på struktur och funktion i akvatiska samhällen. Syftet med projektet är att utvärdera funktionella förändringar av fisksamhällen som förväntas från ett förändrat klimat. Vi kommer att fokusera på förändringar av topp-predatorer i fiskpopulationer vilka är centrala för ekosysteminteraktioner och är värdefulla för yrkes- och fritidsfisket. Vi kommer särskilt att 1) mäta variation i storleksstruktur, livshistoria och spatiellt habitatsutnyttjande hos topp-predatorn abborre i förhållande till variation i temperatur och total koncentration av organiskt kol (TOC), 2) experimentellt testa variation av metabolisk kapacitet och anpassningsförmåga hos abborre längs en temperatur och TOC-gradient, 3) utveckla en populationsdynamisk modell med abborre för att förutsäga dynamiken av fiskbar resurs för yrkes- och fritidsfiske under olika klimatscenarier. En mekanistisk förståelse för hur temperatur och TOC p