Utveckling av trädbaserade nanocellulosamaterial för biomedicinska tillämpningar: funktionalisering, karakterisering och biokomp

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Natalia Ferraz

Medarbetare: Tom Lindström, Maria Strömme, Maria Strømme, Albert Mihranyan

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 000 000 SEK

Skogsindustrin är en av de allra viktigaste industriella sektorer för Sverige och Sverige är världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Detta projekt syftar till att möjliggöra för skogsindustrin att utveckla nya och säkra bioteknologiska produkter baserade på cellulosa. Projektet fokuserar på två applikationsområden för nanocellulosa (NC) som är ett material med hög potential att kunna modifieras för att få ett antal skräddarsydda egenskaper. Applikationsområden innefattar sårläknings- och blodaktiva beredningar, och vi ämnar ta fram kunskap om hur specifika strukturella parametrar hos NC påverkar materialets biokompatibilitet- och toxicitetsprofil. Projektet innefattar 1) syntes och kemisk modifiering av NC med bioaktiva substanser (tillväxtfaktorer och blodaktiva molekyler), 2) karakterisering av NC, 3) biokompatibilitet studier och cytotoxicitetsanalyser. Projektets multianalytiska tillvägagångssätt gör det möjligt att bygga kunskap om hur flera materialparametrar, så som nanofi