Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ´hotspots´ av fara, sårbarhet och risk

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Claudia Teutschbein

Medarbetare: Kevin Bishop, Kevin Jörgensen, Thomas Grabs

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 799 999 SEK

Hydrologisk torka kan ha allvarliga konsekvenser för naturen och samhället, bland annat för jordbruk, vatten-/energiförsörjning och ekosystem. Klimatmodeller förutsäger att extrema händelser som den europatäckande torkan 2003 kan bli vanligare i kommande år, och därmed blir en tidig identifiering av kritiska torra förhållanden allt mer avgörande för riskbedömning/?hantering och för ekonomiska/sociala fördelar. Men än så länge finns det inga vetenskapliga artiklar som analyserar hydrologisk torka i ett förändrat klimat i Sverige. Ännu värre är situationen bland svenska kommuner och dricksvattenproducenter, som är knappt medveten om att torka kan utgöra ett hot mot dricksvattenförsörjningen. Därför tror vi att förändringar i hydrologiska torrperioder i ett förändrat klimat kräver mer forskning och uppmärksamhet. Således syftar det föreslagna projektet till att karakterisera kritiska hydrologiska torrperioder i Sverige. Projektet kommer att bidra till att utveckla ett universellt modeleringsramverk för tillförl