Innovativ djupprospektering 1fk

Tidsperiod: 2015-07-01 till 2017-09-01

Projektledare: Klas Hjort

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 000 000 SEK

Syfte och mål: Projektet är en första etapp av tre med det långsiktiga målet är att förbättra arbetsflödet och kreativiteten hos geologer genom ny teknik för geofysiska sensorer och geokemiska analyser vid borrhålet. Kortsiktigt har målen varit att skapa förutsättningar för detta genom att utveckla relevant ny teknologi. Målet har uppfyllts väl i och med de visade resultaten i modeller, i en prob som klarar att hålla kryokyla och en design för ett prob med kryostat, samt den mycket goda utvecklingen av Orexplores instruments kapacitet. Förväntade effekter och resultat: Resultaten med modellarbete som visar fördelarna med en högupplöst audiomagnetotellurisk prob för djup geofysisk analys samt framtagandet av såväl en prob som klarar att hålla kryokyla tillräckligt länge och en robust design för en prob med en kryostat; samt den i närmaste fantastiska struktur- och mineraliseringsinformationen som geologer får ur Orexplores instrument gör att alla partner och särskilt företagen vill fortsätta utvecklingsarbetet. Upplägg och genomförande: Atlas Copco förväntades bidra till stor del genom ett medlemskap i DET-CRC, vilket nekades dem. De har ändå tagit ett stort ansvar i benchmarking och arbetat nära de övriga parterna med intervjuer och workshops. Projektet har till stor del skett hos respektive part. Halvårsvisa stormöten har varit hos alla partner. Fältstudier av UU har skett hos Boliden och LKAB med dess personal. Det blev ett mycket större samarbete mellan Boliden, Orexplore och UU än vad som var budgeterat. Vi uppfattar att upplägget har fungerat bra trots de ändrade förutsättningarna för Atlas Copco.