Statistisk teori och metodik för tjugoförsta århundradet

Tidsperiod: 2015-07-01 till 2018-06-30

Projektledare: Joakim Ekström

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 623 665 SEK

Syfte och mål: Projektet har tre syften: Att driva ledande forskning inom statistikens teori samt statistiska metoder för cancergenetik och relaterade tillämpningar, att utveckla Marie Curie Fellow:en Joakim Ekströms karriärutveckling vid Uppsala Universitet, samt att utveckla samarbeten mellan Uppsala Universitet och University of California Los Angeles (UCLA) på olika nivåer. Förväntade effekter och resultat: Forskningen inom statistikens teori kommer leda till publikation av en boktitel genom Wiley förlag om statistikens teori och historia, som inkorporerar projektets forskning. Forskningen om statistiska metoder för cancergenetik förväntas leda till framsteg inom cancerforskningen med potential för framtida kommersialiseringar. Marie Curie Fellow:ens karriärutveckling förväntas leda till docentkompetens och en vidare anställning, och samarbetet mellan Uppsala Universitet och UCLA förväntas leda till formaliserade och bestående samarbeten på student- och forskarnivå. Upplägg och genomförande: Marie Curie Fellow:en kommer under tre år verka både vid Matematiska institutionen Uppsala Universitet samt UCLA Department of Statistics. Forskningen kommer bedrivas under gängseliga former, med stöd från institutionerna i form av kontor, material, utrustning, biblioteksresurser, med mera. Till stöd för karriärutvecklingsdelen kommer en mindre del undervisning och doktorandhandledning utföras, och deltagande vid ett antal konferenser kommer genomföras.