E!9655, COMFORT, Uppsala Universitet

Tidsperiod: 2015-09-01 till 2018-08-31

Projektledare: Robin Augustine

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 678 000 SEK

Syfte och mål: Det är signifikant bevisat att feedback från Sensistep ger en förbättrad belastning jämfört med att inte få feedback för hela patientgruppen. BDA har utvecklats ytterligare med mycket lovande resultat. Appen för BDA har använts i för all BDA-datainsamling. Vi har inte nått målet med en algoritm ännu, men projektet har gett många intressanta kunskaper. Uppsala universitet har startat Probingon för att kunna förmedla kunskap och sälja hälsosensorer. Konsortiet kommer att fortsätta den fortsatta utvecklingen av Sensistep och BDA-baserade CPS efter avslutat Comfort projekt. Förväntade effekter och resultat: Sensistep och BDA hade inte samma utvecklingsnivå när projektet startade. Sensistep var mer marknadsredo och BDA var på TRL 4 men har under projektet utvecklats till TRL 6. Det har genererats mycket erfarenheter, flera prototyper har utvecklats. Mycket intressanta data har samlats in från mätningar med BDA + Ultraljud och mätningar med BDA + MicroCT. Vi har sett en signifikant ökning av toppbelastningen hos patienter som fått feedback och vi kan förutse patienters rehabiliteringsplan efter en session med Sensistep. Upplägg och genomförande: Kliniker i båda länderna var med i projektet för Sensistep- och BDA-mätningar. Inkluderingsgraden för patienter var lägre än väntat, men tillräckligt med patienter har inkluderats. Inklusionskriterierna fungerade bra i båda länderna. Patienter med lower energy hip fractures är inneliggande längre i Holland i jämförelse med Sverige. Inkluderade ultraljudsmätningar på volontärer för att utvärdera BDA-mätningarna i kliniker. "Vårdtiden" som slutparameter var svår att använda pga att färdigbehandlade patienter var kvar på kliniken.