Autonom termisk brytare

Tidsperiod: 2015-11-09 till 2016-07-09

Projektledare: Hans-Olof Blom

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 292 679 SEK

Syfte och mål: Målet med detta projekt är att utreda möjligheten att utveckla en autonom termisk brytare. Det långsiktiga målet är att APR Technologies AB skall kunna tillverka och sälja denna komponent som idag inte finns kommersiellt tillgänglig. Prototyper som klarar kraven vad gäller isolation i från-läget har tillverkats. Värmeledningen i till-läget är dock ännu inte tillräcklig. Men, den är så pass nära kravspecifikationen att det bedöms som klart möjligt att utveckla och tillverka en switch som uppfyller kraven. Förväntade effekter och resultat: Flera prototyper har tillverkats och testats. Designen är i stort sett en hockeypuck med en paraffinfylld kavitet. Kaviteten är täckt av ett membran. När brytaren blir varm smälter paraffinet som utvidgar sig och aktiverar en termiskt ledande väg genom strukturen. Isolationsförmågan uppfyller kraven men inte värmeledningen. Ytterligare utveckling av komponenten är därför nödvändig. Upplägg och genomförande: Ett antal prototyper har tillverkats och testats. Resultaten från testerna har jämförts med simuleringar och beräkningar. Resultaten från jämförelserna har använts vid designen av nästa prototyp. Denna process har lett till att prototyperna blivit allt bättre. Emellertid återstår ytterligare utvecklingsarbete innan kraven på komponenten är uppfyllda.