Programkontoret IoT

Tidsperiod: 2015-07-01 till 2018-10-31

Projektledare: Jin Moen

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 9 325 000 SEK

Syfte och mål: Målet med projektet är att driva den operativa verksamheten för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som har fokus på IoT för samhällsnytta. Programmet fick efter genomgående utvärdering under 2017, fortsatt finansiering för programperioden 2018-2020. Förväntade effekter och resultat: Programkontorets uppgift är att verkställa styrelsens beslut rörande programmets inriktning, utlysningar och aktiviteter, stödja och följa upp finansierade projekt, samla områdets olika aktörer och bidra till att driva området IoT för samhällsnytta framåt. Under perioden 2015-2017 har 23 projekt finansierats med ca 78 milj kr genom öppna utlysningar och 11 strategiska projekt har finansierats med 9 miljoner kr. Upplägg och genomförande: Programkontoret driver det löpande arbetet för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, vilket inkluderar både interna och externa aktiviteter, omvärldsbevakning och kommunikation.