Minska djurförsök med användning av en ny metod för att utvärdera de biologiska egenskaperna hos biomaterial med hjälp av ett mikroflödessystem

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Gemma Mestres, Gemma Mestres Beà

Medarbetare: Hong Qian, Maria Tenje

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 000 000 SEK

Medellivslängden i samhället ökar stadigt. Med detta följer också ett utökat behov av att reparera benskador. En möjlighet att läka dessa skadade bendelar är med hjälp av biomaterial. Men innan biomaterial kan nå samhället, måste de noggrant utvärderas för patienternas säkerhet. Numera testas de biologiska egenskaperna först genom användning av statiska cellkultursystem, vilka tyvärr inte lyckas med att återskapa den faktiska fysiologi, mekaniska belastningar och inflammatoriska signaler som normalt förekommer.Detta projekt syftar till att utveckla in vitro mikroflödessystem som kan användas för att utvärdera biomaterial både under mekaniska signaler (skjuvning-stress och mekanisk belastning) och inflammatoriska signaler, som därmed skulle ge mer tillförlitliga uppgifter om den biologiska prestandan hos biomaterial tidigt i utvärderingsfasen. Dessa system kommer också att användas för att identifiera de viktigaste fysikalisk-kemiska egenskaperna hos biomaterial för att förstärka dess benregenereringsförmåga.Detta nya mikroflödessystem kommer att ge en tillförlitlig och effektiv screeningplattform för biomaterial som kan användas för att välja ut de mest lovande materialen innan de används till prekliniska och kliniska prövningar, vilket gör utvecklingsfasen mer effektivt med avseende på kostnader och användning av försöksdjur. Det utvecklade systemet kan också användas för grundforskning för att identifiera materialegenskaper som förbättrar benregenerering efter implantering.