Efterliknande av naturliga metoder för att utveckla bioaktiva material med hjälp av naturligt förekommande solskyddsmolekyler och gröna polymerer för skydd mot UV-strålning

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Susana De Matos Fernandes

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 999 718 SEK

Jordens yta exponeras för ultraviolett strålning (UV), vilket utgör en fara för människors hälsa, då UV-ljuset skadar våra biologiska molekyler. Utvecklingen av biokompatibla och effektiva solskydd som kan absorbera skadliga UV-A och UV-B strålar har fått ett stort fokus i kampen mot att förhindra hudskador och cancer. UV-strålning förändrar även egenskaperna och hållbarheten hos material, vilket påverkar deras livslängd. Det här projektet beskriver utvecklingen av nya "gröna" material som kombinerar de biologiska egenskaperna (absorption av UV-strålning, antioxidativ aktivitet) hos naturliga solskydd som betecknas som mycosporine och mycosporine-liknande aminosyror (MAA:er) med de unika fysikalisk-kemiska, mekaniska och biologiska egenskaperna hos polymerer. MAA:er syntetiseras av ett flertal vattenlevande organismer, som ett naturligt sätt att skydda sig mot UV-strålning. M&#