Vilda problem och lärande för en övergång till urban hållbarhet

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: David Kronlid, David O Kronlid

Medarbetare: Leif Östman, Eva Friman, Thomas Block, Michiel Dehaene, Katrien Van Poeck

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 959 419 SEK

Syftet är att teoretiskt och empiriskt studera hur politiska utrymmen uppstår i strävanden att ställa om till urban hållbarhet och hur dessa utrymmen kan fungera som lärandeutrymmen. Därmed utvecklar projektet grundforskning och möter samhällets krav. Forskningsmål 1 är att främja kunskap om hur institutionella tomrum kan fungera som kreativa utrymmen för lärande för att utforska och skapa nya möjligheter för en mer hållbar framtid. Forskningsmål 2 är att stärka en teoretisk och empirisk grund för ytterligare kapacitetsutveckling och innovation för design av demokratiska utrymmen för lärande för styrning mot en omställning mot urban hållbarhet. Forskningsfrågorna är: Hur kan insikter från teorier om omställning till urban hållbarhet och politiska teorier om styrning i institutionella tomrum kombineras med pragmatisk lärandeteori för att utveckla en fördjupad förståelse av institutionella tomrum som lärandeutrymmen?; Hur kan initiativ för urban hållbarhet främja kreativitet med tanke på visioner om och handlingsperspektiv på sådana initiativ?; och hur förbereda nyckelaktörer att utforma och underlätta kreativa initiativ inför vilda problem? Projektet utvecklar en tvärvetenskaplig teori som kombinerar sustainability transition studies, styrningsteorier och pragmatisk lärandeteori. Metoden kombinerar praktisk epistemologianalys (PEA) och dramaturganalys. Projektet bidrar till teoriutveckling, utveckling av utbildning och policy och kapacitetshöjande insatser för intressenter.