Cyanobakterier för sol-driven förnybar produktion av kemikalier

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Pia Lindberg

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 000 000 SEK

Cyanobakterier är fotosyntetiska mikrorganismer, som kan växa på vatten och koldioxid från atmosfären, med solljus som sin energikälla. Denna förmåga gör dem mycket lämpade som värdorganismer för bioteknisk framställning av förnybara kemikalier. Det finns dock ett behov av mer kunskap om cyanobakteriers metabolism, för att möjliggöra effektiva strategier för att programmera om denna till att producera olika intressanta ämnen. Syftet med detta projekt är att utveckla cyanobakterier som plattform för sol-driven, förnybar produktion av kemikalier. Succinat och aromatiska ämnen ska användas som modell-produkter, representativa för grupper av molekyler med bred användning inom kemisk industri, vilka nu produceras från fossil olja. Dessa produkter ska framställas i cyanobakterieceller, och reaktionsvägarna som leder till deras bildande ska undersökas. Modifieringar av den centrala metabolismen för att öka produktiviteten ska implementeras och utvärderas. Projektet kommer att sysselsätta en doktorand. Under det första året ska cyanobakteriestammar som kan tillverka de valda ämnena genereras och karaktäriseras. De följande åren ska vi göra ytterligare modifieringar av bakteriernas metabolism och studera effekterna. Den kunskap som inhämtas kommer att vara av värde för att utveckla bioteknik i cyanobakterier, och kommer också att vara av fundamental betydelse för vår förståelse av cyanobakteriers metabolism.