Smartare smälta

Tidsperiod: 2016-08-01 till 2017-07-31

Projektledare: Klas Hjort

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 699 848 SEK

Syfte och mål: Målet var att få värdefulla mätvärden i realtid och kontinuerligt ur en stålsmälta med hjälp av fiberoptiskt avlästa keramiska sensorer. Syftet var att på så sätt erbjuda en bättre processkontroll till lägre kostnad genom bättre hantering av råvaror och energi, samt mindre manuell hantering i en annars krävande arbetsmiljö. Målet uppfylldes genom att i realtid och kontinuerligt mäta temperaturen ur en stålsmälta med hjälp av fiberoptiskt avläsning av lansspetsen i en smälta. Förväntade effekter och resultat: Resultatet är ett nytt lanssystem för fiberoptiskt avläsning av temperatur kontinuerligt och i realtid. Designen ger även möjlighet till andra intressanta mätvärden. Utfallet gör att förutsättningarna fortfarande är goda för att fortsatt arbete kan leda till de från början förväntade effekterna. På lång sikt kan detta leda till att SMT stärks som världsledande tillverkare av rostfria stål och andra avancerade legeringar. Samtidigt kan Agellis bli en världsledande leverantör av sensorer för direkt och kontinuerlig mätning i en stålsmälta. Upplägg och genomförande: Förstudien innebar en förutsättningslös studie efter lanssystem som skulle klara de extrema kraven som miljön sätter på den. Samtidigt behövde projektparterna förstå varandras kompetenser. Förutom möten på plats har vi haft telefonmöten var annan vecka för att på bästa sätt utveckla projektet. Detta tillsammans med experiment i SMTs experimentsmältor har varit mycket värdefullt. Den största svårigheten har varit att få tillgång till alla intressanta högtemperaturkeramer för att kunna pröva dess tålighet. Det har även varit långa ledtider när lansspetsar har beställts.