Integrerat program för monitoring av växthusgaser för Östersjön

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Anna Rutgersson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 1 236 000 SEK

Ett konsortium av 8 partners kommer fokusera på att integrering av infrastrukturer och data från växthusgasmätningar inom ICOS (Integrated Carbon Observation System). Viss central infrastruktur används inte inom det nuvarande ICOS, det inkluderar vissa växthusgas(GHG)-mätningar i kombination med ferrybox linjer. Målet med BONUS INTEGRAL är att genomföra fältstudier, säkerställa drift och komplettera redan befintlig infrastrukturen för att maximera innovation och kunskap inom projektet. Vi kommer att utveckla de bästa experimentellt baserade produkterna (på säsongsbasis) för ytkoncentration av koldioxid och metan/lustgaskoncentrationer över.De flesta biogeokemiska modeller av Östersjön beskriver inte hur kolsystemets samverkar med N- och P- cykeln. Inom BONUS INTEGRAL kommer vi att förbättra beskrivningen av kolsystemet i en existerande fysisk-biogeokemisk modell med hög upplösning och utvärdera modellresultaten mot observationer genererade inom projektet. Vi kommer också att utvärdera om högupplösta data genererade inom projektet kan visa på kunskapsluckor gällande av betydelsen av tillgången på näringsämnen för nettoprimärproduktion och andra miljövariabler.Modelleringsarbetet inom BONUS INTEGRAL kommer att användas som ett diagnostiskt verktyg för utvärdering av betydelsen av mätsystemen. I arbetet inom EU’s marina strategiska direktivet (MSFD), krävs förbättrad systemförståelse för att kunna utvärdera det förväntade resultatet av politiska beslut.