Integrerad Inversion med Befintlig Geofysik inom Prospektering

Tidsperiod: 2017-08-30 till 2018-12-31

Projektledare: Maria Garcia Juanatey

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 227 070 SEK

Syfte och mål: Testa genomförbarheten av integrerad inversion med befintlig geofysiska data som samlades för regionala studier. Detta kommer att göras genom att lägga till kompletterande petrofysiska data från borrhål. Förväntade effekter och resultat: Mer exakta och pålitliga geofysiska modeller som överensstämmer med varandra och har bättre djupupplösning. Förbättringen av befintliga geologiska modeller genom tolkningen av de nya geofysiska modellerna. En fast grund för byggandet av en regional gemensam jordmodell (Common Earth Model). Ett arbetsflöde för att utföra integrerad geofysisk inversion (med magnetiska och magnetelluriska data) med petrofysiska data från borrhål. Upplägg och genomförande: Projektet kommer att använda redan existerande data i gruvområdet Kristineberg i Skellefte distriktet. Området som ska beaktas för de integrerade inversionerna kommer att vara ca 20 km x 20 km stort. Data som ska användas är flygmagnetiska och magnetotelluriska (MT). För att länka båda data typer kommer det att utföras petrofysisk loggning av borrhål. Egenskaper som ska mätas är elektrisk resistivitet och magnetisk susceptibilitet.