En ljusinducerad väg till nya hållbara smörjoljor

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Henrik Ottosson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 856 579 SEK

Projektet syftar till att utveckla nya fotokemiska processer för produktion av hållbara fossilfria smörjoljor från föreningar med ursprung i svenska bioråvaror. Det finns en hög efterfrågan av hållbara alternativ till dagens fossilbaserade smörjoljor för en rad olika motorer och maskiner. Vi kommer nu kombinera akademisk forskning i organisk fotokemi, dvs ljusinducerad kemi, med tillämpningsdriven utveckling hos ett start-up företag. Därigenom skapar vi en konstellation som effektivt överför upptäckter i ett nytt område av fotokemin (exciterad tillståndsantiaromaticitet) till tillämpningar. För att koppla samman biomolekyler som innehåller kol-kol dubbelbindningar (alkener) till dimerer, trimerer och tetramerer utnyttjar vi den antiaromatiska och reaktiva karaktären hos bensen i det lägsta elektroniskt exciterade tillståndet. Oligomererna bör uppvisa högre viskositet än startmaterialen. Vi kommer utveckla processen från labskala till pilotskala med en uppskattad produktion i kg/dag. Processutvecklingen kommer involvera en serie faktorer; vilken reaktortyp är optimal (batch eller flöde), vilken temperatur, flödeshastighet m.m. ger bästa produkt för att fungera i en smörjolja? Fotoreaktorn i pilotskala ska konstrueras det sista året när vi vet vilken reaktortyp som är optimal. Eftersom målen är väldefinierade och projektet välavvägt för forskarstudier äskar vi medel för en doktorand.  Vi ansöker även om medel för mindre utrustning såväl som för kemikalier och förbrukningsvaror.