Integrering av klimatsäsongsprognos och modellering av ekosystemen för en effektiv anpassning av vattenresurshanteringen i respons till extrema händelserna i klimatet

Tidsperiod: 2017-09-01 till 2019-12-31

Projektledare: Don Pierson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 000 000 SEK

Extrema klimathändelser som värmeböljor, torkperioder och översvämningar stressar ekosystemen och påverkar deras förmåga att tillhandahålla nyckeltjänster kopplade till vattenkvalitet och nyttjande. Den här typen av händelser tros öka i frekvens på grund av klimatförändringarna. WATExR kommer att integrera dagens säsongsmässiga klimatförutsägelser med simulering av vattenkvalitet för att skapa avancerade verktyg för modellering som stödjer förbättrad förvaltning av vatten (sjöar och reservoarer?). Säsongsmässiga prediktioner förmodas kunna bidra till fler åtgärdsmöjligheter för att hantera effekterna av extrema kilmathändelser.WATExR har 4 huvudsakliga mål:Att integrera säsongsmässiga klimatprediktioner av högsta standard med påverkansmodeller för ekosystem som anpassats till de olika behov som slutanvändare behöver inom sektorn vattenförvaltning.Att implementera de avancerade verktygen i en standardiserad, användarvänlig GIS-miljö för att underlätta att vattenförvaltningssektorn tar till sig klimatverktygen.Att visa hur verktyg som arbetar i skalan säsongsmässiga klimatförutsägelser kan hjälpa till att hantera påverkan av extrema händelser på vattenkvalitet och därmed förbättra anpassningsstrategier inom vattenförvaltningssektorn.Att delta i projektet Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISIMIP2) genom att tillföra en ny sector, vattenkvalitet i sjöar och reservoarer, samt tillföra simuleringsresultat från fallstudier hämtade från WATExRs studieobjekt.