Smartare smälta - Innovativa byggsätt för sensorer i stålproduktion

Tidsperiod: 2017-07-01 till 2019-12-31

Projektledare: Klas Hjort

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 000 000 SEK

Syfte och mål: Mål för projektet var att med nya byggsätt få kontinuerliga mätvärden ur stålsmälta med hjälp av keramiska sensorer och optik. Det har realiserats med resultat utöver förväntningarna. Vi har visat ny teknologi för kontinuerlig mätning av kemi och temperatur i smältan och tagit fram nya keramiska byggsätt för högtemperatursensorik i stålsmälta. Förväntade effekter och resultat: Resultaten är mycket goda och överträffade förväntan då inte bara en ny optisk lans har tagits fram som kan användas till kontinuerlig temperaturmätning i en stålsmälta utan även ett nytt optiskt mätsystem för kemisk mätning. Två generationer av kerambaserade högtemperatursensorer med refraktiv metall för termoresistorer och termoelement har tagits fram och prövats med lovande resultat. Effekterna av resultaten förväntas bli vinster i processkontroll av stålsmältor, energibesparing och säkrare arbetsmiljö i ståltillverkning när tekniken omsatts i kommersiellt system. Upplägg och genomförande: Projektet har haft regelbundna telefonkonferenser men också fysiska möten, bilateralt eller med alla parter. Tidigt i projektet valde vi att fokusera på kemisk analys. Det skapade förseningar i designprocessen och framtagningen av ett helt nytt optiskt mätsystem. Vi hade även allvarliga förseningar i materielleveranser och materialproblem med enstaka leveranser. Utan de ofta förekommande telefonmötena hade inte projektet lyckats men till slut levererade det utöver förväntan. Alla parter är positiva till samarbetet och ser goda skäl till nya samarbeten i olika projekt.