Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen

Tidsperiod: 2018-07-01 till 2021-06-30

Projektledare: Erik Jönsson

Medarbetare: Guy Baeten, Carina Listerborn, Mattias Qviström, Johan Pries, Burcu Yigit Turan

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 998 642 SEK

I detta projekt för vi samman forskare från fyra discipliner på tre universitet för att studera hur social hållbarhet formuleras inom ramen för Norra Sorgenfris omvandling. I detta industriområde nära centrala Malmö är visionen att skapa ett bostadsområde där attraktiva, säkra, offentliga rum både höjer livskvalitén i området och bidrar till att främja mobiliteten mellan Malmös fattiga förorter och innerstan. I analysen av detta försök att skapa ett område som bygger samman en segregerad stad fokuserar vi på det arbete som social hållbarhet - ett levande koncept utan klart preciserad mening - gör. Genom att fokusera på hur planeringen hanterar områdets industriella historia som en resurs och källa till problem, på hur framtidsvisioner uttrycks i planer och på upplevelserna hos de som nu flyttar till Norra Sorgenfri utforskar vi social hållbarhets möjliga roller och effekter. Projektets samhällsnytta ligger å ena sidan i hur vi kan ge feedback till planerare involverade i Norra Sorgenfris omvandling medan det fortfarande finns möjligheter att förändra huvudstrategier - och inspirera de som funderar på frågor kring social hållbarhet i stort. Å andra sidan är projektet samtidigt samhällsnyttigt i hur den grupp av akademiker, planerare, beslutsfattare, boende och civilsamhällesföreträdare som vi för samman kan sporra den sorts pågående diskussion som krävs för att social hållbarhet ska vara ett progressivt planeringspolitiskt mål.