Att klarlägga varför organiskt material är både reaktivt och uthålligt i naturlig miljö

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Dolly Kothawala

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 974 095 SEK

Stora mängder kol är lagrade som organiskt material i haven och i smältvatten från glaciärer. Att kunna förutse förändringar i reaktiviteten hos dessa källor är viktigt för förståelsen av kolets globala kretslopp.En viktig och ännu obesvarad fråga är ”hur kan löst organiskt material (DOM) vara mycket reaktivt i smältvatten från glaciärer (tar bara minuter att brytas ned) men också finnas kvar i flera tusen år (som det gör i djuphavet)?” Under debatt är om reaktiviteten hos DOM i djuphavet beror på i) motsträvighet hos molekylerna eller ii) att utspädning begränsar nedbrytningen om koncentrationen understiger ett visst tröskelvärde. Utveckling av ny teknik har gett oss verktyg att kunna svara på den frågan. Jag kommer att använda en överbryggande ekosystemsanalys för att jämföra den vitt skilda biologiska reaktiviteten hos de olika DOM-källorna med likvärdig utspädning. Jag förväntar mig att båda ekosystemen har en minimikoncentration för bakteriell nedbrytning, men att denna koncentration beror på DOM-sammansättningen. Detta blir ett stort steg mot att ta fram en övergripande teori för nedbrytningen av DOM som tar hänsyn till förändrade villkor i miljön. Till exempel ökar mängden labil DOM i djuphavet om produktiviten hos alger ökar. Jag kommer att använda avancerade molekylära metoder i tre sammankopplade studier för att svara på den frågan. Resultaten kommer att vara viktiga för de riktlinjer som tas fram av FN:s klimatpanel samt visa på nödvändigheten av ekosystemanalyser.