Bullerspridning i miljön

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Ken Mattsson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 996 970 SEK

1) Utveckla en tillförlitlig 3D vågutbrednings modell i realistiska atmosfärer. Motivet är att modellera ljudutbredning från en mängd olika ljudkällor, såsom vindkraftverk, byggarbeten, vägtrafik, flygplan, järnvägar och aktiva vulkaner. Ljudutbrednings-modellen måste ta hänsyn till kuperad terräng, atmosfärens dämpning, vind, höjdberoende ljudhastighet och densitets-skiktningar. De underliggande ekvationerna är i huvudsak de lineariserade Euler ekvationerna, där ljudkällorna approximeras som punktkällor eller linjekällor (beroende på tillämpningen). Utförlig validering kommer att genomföras mot välkända referenslösningar och tillförlitliga mätdata.2) Med hjälp av den mycket tillförlitliga 3D vågutbrednings modellen kommer vi att utveckla ett attraktivt och lättanvänt beräkningsverktyg, som möjliggör tillförlitliga bullerprognoser över stora topografiska områden, dvs bullerkartor. Osäkerheten i data (atmosfären, terrängen och källornas karakteristik) kommer hanteras genom avancerad osäkerhetsanalys, vilket möjliggör tillförlitlig felspridning av bullret till fjärrfältet. Detta kommer att bli det första beräkningsverktyget för bullerspridning som med säkerhet kan ge villkor på bullerkällornas placering och dess bullerpåverkan till omgivningen, för en mängd bullerkällor som kan modelleras antingen som punkt- eller linjekällor. Modellen kommer även utnyttjas för att ge noggrannare väderprognoser på SMHI.